ຕູ້ເກັບມ້ຽນ ສຳ ລັບຫນ່ວຍງານພາຍໃນຂອງ ກຳ ແພງ Mounted A / C