ເຄື່ອງວັດອຸນຫະພູມອິນຟາເຣດ ແລະເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໄວລົມ